CentraDraudze

Vēsture

Adventistu Rīgas 1. draudze dibināta 1896. gada 14. maijā Āgenskalnā, kur sapulcējās kristieši, kas pētīja Svētos Rakstus - Bībeli un lasīja kristīgās grāmatas. Viņu vēlēšanās bija saskaņot savu dzīvi ar Svētajiem Rakstiem un to mācību.

1920. gadā Rīgas draudze iekļāvās vispasaules Septītās dienas adventistu organizācijā.

1927. gadā tika likts pamatakmens draudzes dievnamam Rīgā, Brīvības ielā 11, (tagad Baznīcas ielā 12a). Celtniecības darbus veica gada laikā.

1949. gadā, pirmajos padomju varas gados dievnams Brīvības ielā 11 tika atņemts un draudzei tika ierādītas telpas Vīlandes ielā 9.

1992. gadā Rīgas 1. draudze atkal atgūst atpakaļ savu dievnamu Baznīcas ielā 12a. Šodien draudzē ir vairāk nekā 500 draudzes locekļi.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021