CentraDraudze

Grāmatu centrs

Adventistu Latvijas draudžu savienības izdevniecība PATMOS piedāvā iegādāties garīgās grāmatas. Tās iespējams iegādāties kristīgajā grāmatu galdā Rīgā, Baznīcas ielā 12a, tel. 67243038, kristīgajā grāmatnīcā Lāčplēša ielā 37, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā.

www.patmos.lv

Bibliotēka

Adventistu Rīgas 1.draudzes biblotēka atrodas Baznīcas ielā 12a, vestibila gala kreisajā pusē, un darbojas katru sabatu pēc dievkalpojuma līdz plkst.13:30.

Bibliotēkā pieejamo grāmatu skaits latviešu valodā ir vairāk nekā 900, citās valodās – vairāk nekā 450 grāmatas. Ierakstītas diskos vai audiokasetēs ir pieejamas arī svētrunas, semināri, bērnu pasākumi, koncerti un mākslas filmas.

 

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021