CentraDraudze

Draudzes vadība

Draudzes mācītājs
Andrejs Āriņš

Mārtiņš Subatovičs

Draudzes palīgmācītāji
 Vineta Laudurga

 

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021