CentraDraudze

Lūgšanu grozs

Lūgšanu grozs” ir draudzes lūgšanu kalpošanas sastāvdaļa. Praktiski tas ir no salmiem pīts trauks, kas katrā dievkalpojumā atrodas uz paaugstinājuma, lai klātesošie vienkārši, ātri un neuzkrītoši varētu nodot savas lūgšanu vajadzības draudzes aizlūgšanām. Šāds risinājums tika izvēlēts tāpēc, lai katrs, kurš atnācis uz dievkalpojumu ar smagu sirdi, neatrisinātām problēmām vai pēkšņu nelaimi, caur kopēju draudzes lūgšanu varētu to nest Dieva priekšā un uzticēt savu sāpi Viņa gudrībai, žēlastībai un palīdzībai.

Šīs kalpošanas lielo nozīmi pierāda tas, ka divu gadu laikā nav bijis neviena dievkalpojuma, kad netiktu darīta zināma kāda lūgšanu vajadzība. Draudzes ticību kopīgu lūgšanu spēkam nostiprina arī izteiktās pateicības par atbildētām lūgšanām.

Arī draudzē notiekošo semināru laikā lūdzam par klātesošo izteiktajām aizlūgšanu vajadzībām, kas ieliktas lūgšanu grozā. Nepārtrauktā lūgšanu kalpošana atver cilvēku sirdis Svētā Gara darbam, par ko netieši liecina uzticēto lūgšanu daudzums un to saturs, parādot rūpes par neatpestītajiem tuviniekiem un dažādās atkarībās saistītajiem, kā arī lūdzot Dieva palīdzību grūto dzīves problēmu atrisināšanā.

Noliksim ne tikai savas nastas pie Jēzus kājām, bet palīdzēsim tās nest arī cits citam - lūgsim ar godbijību un dedzību, neatlaidību un pacietību, lai ticībā un ar pateicību saņemtu katru Dieva atbildi.

Izsaki arī Tu savas lūgšanas un pateicības Dievam, un draudze kopīgi par to aizlūgs!

Jūsu aizlūgšanu vajadzības

...
© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021