CentraDraudze

Piedzīvojumu meklētāju klubs "Jūraszvaigznes"

Kas ir Piedzīvojumu Meklētāju klubs?

Piedzīvojumu Meklētāji (no angļu val. Adventurer) ir starptautiska kristīga programma, kura paredzēta bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem (1.-4.klase). Piedzīvojumu Meklētāju programma ir izveidota, lai atbalstītu vecākus viņu svarīgajā uzdevumā - būt savu bērnu pirmajiem skolotājiem un tiem, kas iepazīstina savus bērnus ar Dievu. 

Piedzīvojumu Meklētāju programmas mērķis ir stiprināt vecāku un bērnu attiecības un sekmēt bērnu garīgo, psihisko, mentālo un sociālo attīstību.

Piedzīvojumu Meklētāju kluba pirmsākumi meklējami jau 1939.gadā, kad pēc SDA Ģenerālkonferences ieteikuma tika izveidoti šīs programmas 4 kursi - Čaklās bites (1.gads), Saules stars (2. gads), Celtnieki (3.gads) un Darbīgās rokas (4.gads). Programma balstās uz Septītās dienas Adventistu draudzes pamatvērtībām.

Izaugot no Piedzīvojumu Meklētāju vecuma, bērni var apmeklēt Ceļa Meklētāju klubu.

Kas bērnus sagaida Piedzīvojumu Meklētāju klubā?

Piedzīvojumu Meklētāju klubā TU varēsi:

  • uzzināt un iepazīt daudz ko jaunu un interesantu;
  • iegūt draugus;
  • pelnīt nozīmītes;
  • palīdzēt citiem;
  • doties ekskursijās un piedalīties vasaras nometnē;
  • spēlēt spēles;
  • atklāt sevī Dieva dotās dāvanas;
  • būt par priecīgu kristieti;
  • un visbūtiskākais - iegūt Vislabāko Draugu – Jēzu!

Piedzīvojumu Meklētāju klubā vienkāršu, īsu, bet radošu nodarbību veidā bērni apgūst kristietības pamatus un daudzveidīgus mākslas, amatniecības, dabas, mājsaimniecības, dabas aizsardzības un tūrisma kursus. Par katru kursu piedzīvojumu meklētājs iegūst nozīmīti, ko var pievienot savai formai.

Arī vecāki tiek aicināti iesaistīties kluba darbībā un piedalīties mācīšanas piedzīvojumā!

Pieteikšanās Piedzīvojumu Meklētāju klubam un papildus informācija pie Mārtītes Lipskas - 29869979.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021