CentraDraudze

Saites

Septītās dienas adventistu interneta lapas Latvijā

Septītās dienas adventistu Latvijas Draudžu Savienība

Šeit atradīsiet plašu informāciju par adventistu baznīcas aktualitātēm un notikumiem Latvijā. Radio un TV ierakstus par garīgām tēmām, lekcijas, liecības, literatūru, padomus, pētījumus, svētrunas, u.c. materiālus, kas vadīs Dieva vārda - Bībeles izpratnē un kristīga dzīvesveida praktizēšanā.

Bībele, izpētes materiāli un garīga satura interneta lapas latviešu valodā

Bībele un tās izpētes materiāli (bibele.lv) Bībeles teksts un izpētes materiāli. Iespējams ērti atlasīt rakstvietas pēc „atslēgas vārdiem”, var meklēt gan Bībelē kopumā, gan atsevišķās grāmatās.

Tiešsaistes studiju programmas tevi vedīs ceļā pa Bībeles lappusēm, ļaujot ieraudzīt daudz ko tādu, par kā eksistenci tu līdz šim, iespējams, pat nenojauti.

Latvijas Kristīgais radio

Emuārs „Vienkārši par būtisko” Adventistu veidots emuārs lasītājiem ar pozitīvu attieksmi pret kristīgām vērtībām un vēlēšanos tuvāk iepazīt un izprast grāmatu grāmatas - Bībeles – vēsti. Plašas sadaļas ar kristīga rakstura materiāliem – raksti, audio un video ieraksti, PowerPoint prezentācijas. Arī vienkārši un iedvesmojoši – dzeja, Bībeles lasītāja piezīmes, u.c.

PasaulesGals.lv Pozitīvs un nekomerciāls informatīvais projekts par mūsu civilizācijas gaidāmo noslēgumu un jaunu sākumu, kā tas ir aprakstīts Bībelē. Plašs oriģinālrakstu krājums par aktuālām Bībeles tēmām – Kristus atgriešanās, laika zīmes, augšāmcelšana, u.c.

Septītās dienas adventistu interneta lapas Pasaulē

Septītās dienas adventistu Ģenerālkonference (ASV)

Šeit atradīsiet ticības pamatmācības, ziņas par adventistu baznīcu pasaulē, par baznīcas misijas darbu un kalpošanu sabiedrībai, kā arī noderīgus materiālus Bībeles studijām. Adventistu draudzēm var noderēt šeit publicētie ieteikumi interneta lapu un citu vizuālo materiālu izstrādei.

Adventistu Baznīcas Trans-Eiropas divīzijas mājaslapa


© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021