CentraDraudze

Par Adventistu Rīgas 1. draudzi

Līdz ar citiem kristiešiem arī mēs ticam tam, kas ir rakstīts Bībelē. Lai cik atšķirīgi nebūtu cilvēku uzskati par dzīves jēgu, mūsu pārliecība ir, ka tieši šī grāmata sniedz vispatiesāko atbildi uz trim jautājumiem: No kurienes es nāku? Kas es esmu? Uz kurieni es dodos?
 
Mēs katrs savā atšķirīgā veidā esam nonākuši pie savas dzīves lielākā atraduma – mūžīgās dzīves apsolījuma, ko dāvā Jēzus Kristus. Ticot un pieņemot Viņu par mūsu dzīves vadītāju, mēs ikdienas piedzīvojam drošību, mieru un stabilitāti. Mēs katrs varam apliecināt, ka Dievs ir labs, un Viņu interesē ikviena mūsu dzīve, bet jo īpaši tās gala iznākums.
 
Mūsu draudze ir kā garīga ģimene, kurā valda kristīgās sadraudzības, kalpošanas un pielūgsmes gars. Tai piebiedroties ir aicināts ikviens.
 
Mūsu draudze ir daļa no pasaulplašās Septītās dienas adventistu draudzes. Tāpēc, ka atrodamies tieši Rīgas centrā – Baznīcas ielā 12a, esam iesaukuši sevi par „centra draudzi”. Vairāk par to, kas ir Septītās dienas adventistu draudze, var lasīt www.adventisti.lv.
 

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021