CentraDraudze

Mūsu mērķi

Mūsu mērķis ir veidot un ikdienas uzturēt ciešu sadraudzību ar Jēzu Kristu, līdzināties Viņam un kalpot līdzcilvēkiem, kā to darīja Jēzus. Tikai tā iespējams celt savas dzīves kvalitāti uz šīs zemes un iegūt mieru un drošību par nākotni.

Dievs ir ieinteresēts mūsu dzīves kvalitātē, visa mūsu dzīve ir daļa no Viņa plāna. Mūsu ģimenes, mūsu bērni, mūsu darbs, mūsu talanti, mūsu līdzekļi un mūsu laiks ir ļoti nozīmīgi Dievam. Mūsu mērķis ir palīdzēt ikvienam atrast un iepazīt dzīvo Dievu un mīlošo Glābēju, palīdzēt sagatavoties Viņa drīzajai atnākšanai.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021