CentraDraudze

Kontakti

Draudzes adrese:
Rīga, Baznīcas iela 12a, LV - 1010

Draudzes mācītājs:
Andrejs Āriņs, e-pasts: andrejs@arins.lv; tālr.: 29428061

Draudzes mācītājs:
Mārtiņš Subatovičs, e-pasts: subatovics@gmail.com; tālr.: 29344168

Draudzes sekretāre:
Ieva Rozenberga, e-pasts: ieva.rozenberga@gmail.com; tālr.: 29237719

Dievnama dežuranti:
tālr.: 20033392

Nedzirdīgo draudze grupa:
Vineta Laudurga, e-pasts: vineta_l@hotmail.com

Ceļa meklētāju klubs:
Zane Alberiņa, tālr.: 29809148

Piedzīvojumu meklētāju klubs:
Mārīte Lipska, e-pasts: maritel@inbox.lv; tālr.: 29869979

 

Draudzes rekvizīti:
Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze

Reģistrācijas Nr. 90000085962

Swedbank, konta Nr. LV69HABA0551048154522

Citadele banka, konta Nr. LV77PARX0000570061011

Sazinieties ar mums

...

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021