DIEVKALPOJUMI

Dievkalpojumi notiek katru sestdienu
Plkst. 10.00 - Bībeles izpēte jeb sabatskola
Plkst. 11.15 - svētruna

Informējam, ka arī turpmāk dievkalpojumi notiks bez apmeklētāju klātbūtnes, tāpēc aicinām dievkalpojumus vērot attālināti. 

 
Dievkalpojumu ierakstu arhīvs

Bībeles izpēte jeb sabatskola

Katru sabatu jeb sestdienu septītās dienas adventisti visā pasaulē kopīgi pēta vienotu tēmu no Bībeles.

Aicinām ar Bībeles izpētes materiāliem latviešu valodā iepazīties www.adventisti.lv un aktīvi iesaistīties Bībeles izpētē.
Šajā laikā piedāvājam vērot tiešraides paneļdiskusijas, kā arī izmantot iespēju pievienoties Bībeles studijām Zoom platformā.

Lai pievienotos Zoom sabatskolai: