DIEVKALPOJUMI

Dievkalpojumi notiek katru sestdienu
Plkst. 10.00 - Bībeles izpēte jeb sabatskola
Plkst. 11.15 - svētruna

Dievkalpojumu iespējams dzirdēt arī telefonkonfercē, zvanot uz telefona numuru 67724016.