top of page

VĒLOS ZIEDOT

DIEVA
VĀRDS

Svētīgāk ir dot nekā ņemt.

/Apustuļu darbi 20:35/

Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze pastāv no draudzes locekļu un to draugu brīvprātīgājiem ziedojumiem. Mēs esam pateicīgi par ikvienu ziedojumu - gan lielu, gan mazu. 

Ziedojumā aicinām norādīt ziedojuma mērķi. Ja ziedojums ir vispārīgs, tad aicinām ziedot draudzes vajadzībām.

Draudzes rekvizīti:

Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze

Reģistrācijas Nr. 90000085962

Swedbank, LV69HABA0551048154522

Citadele banka, LV77PARX0000570061011

Pateicamies par Jūsu labprātīgajiem ziedojumiem!

Image by Annie Spratt
Ziedot: Give
bottom of page